Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

 


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

PANHELLENICUNION OF THE PROFESSORSOF PHYSICALEDUCATION

ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΗΣ 1949 – YEAR OF FOUNDATION 1949

                                                                                                                              

ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Όνομα: ……………………………………………

Επώνυμο: …………………………………………

Πατρώνυμο: ………………………………………

Αρ. Ταυτότητας:……………………………

Αριθμός Μητρώου μέλους: ……………………………………

 

Για 1 χρόνο: 15 ευρώ .....

Για 2 χρόνια: 25 ευρώ .....

Για 3 χρόνια: 30 ευρώ .....

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Φ.Α. ΣΤΗΝ ALPHA BANK

Αριθμός Λογαριασμού Π.Ε.Π.Φ.Α. : 463/002001000017

Ημερομηνία: …………/…….…/……………

Υπογραφή: ……………………….

Facebook

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ALTERLIFE

ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΑΣ My fp

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ "CARDIO RUN"

ΧΟΡΗΓΟΣ