Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

 


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

PANHELLENICUNION OF THE PROFESSORSOF PHYSICALEDUCATION

ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΗΣ 1949 – YEAR OF FOUNDATION 1949

                                                                                                                              

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Όνομα: …………………………………………

Επώνυμο: ……………………………………

Πατρώνυμο: ………………………………..

Αρ. Ταυτότητας:……………………………

Οδός & Αριθμός: …………………………………………………

Περιοχή & Τ.Κ.: ……………………………………………………………

Τηλέφωνο: …………………………………

Κινητό: …………………………………….
email: ……………………………………………………………………………

Ειδικότητα: ……………………………………………………………………

Έτος Αποφοίτησης: ………………

Τόπος Απασχόλησης: ………………………………………………………

Μεταπτυχιακές σπουδές: …………………………………………………

 

Ημερομηνία: …………/……/……………

Υπογραφή: ………………………………

Facebook

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ALTERLIFE

ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΑΣ My fp

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ "CARDIO RUN"

ΧΟΡΗΓΟΣ